Przedimek angielski 'THE'

 

Przedimek angielski 'THE'


Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo angielski przedimek 'THE'.
Angielski przedimek (article) opisany jest także w artykułach:


Angielski przedimek (article) - wprowadzenie

Angielski przedimek "A/AN"

Angielski przedimek "A/AN" czy"ONE"

Angielski przedimek (article) a nazwy własne

Angielski przedimek (article) - pomijanie

Angielski przedimek "THE"Przedimka określonego "the" używamy, gdy mówimy o konkretnym, znanym nam obiekcie (osobie, rzeczy lub zjawisku) i zakładamy, że nasz odbiorca także obiekt ten zna. W szczególności przyimek "the" pojawia się w następujących sytuacjach:


- gdy mówimy o osobie lub rzeczy, które już wcześniej wspominaliśmy w rozmowie:


(1) She lives in a very nice house. The house is quite big.

Ona mieszka w ładnym domu. Dom (ten) jest całkiem duży.

(2) They have two children: a boy and a girl. The boy is twelve, the girl is ten.

Mają dwoje dzieci: chłopca i dziewczynkę. Chłopiec ma dwanaście lat, dziewczynka - dziesięć.


- gdy z kontekstu jasno wynika, o który konkretnie obiekt nam chodzi lub gdy w naszym otoczeniu jest tylko jeden taki obiekt:


(3) Close the door, please.

Zamknij drzwi, proszę. (w domyśle: tylko jedne drzwi są otwarte)

(4) What's the time?

Która godzina?

(5) We met at the station.

Spotkaliśmy się na dworcu. (w domyśle: w mieście jest jeden dworzec)


- gdy mówimy o osobach, rzeczach, zjawiskach, które są niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju:


(6) London is the capital of England.

Londyn jest stolicą Anglii.

(7) The earth goes round the sun and the moon goes round the earth.

Ziemia okrąża Słońce, a Księżyc okrąża Ziemię


Należy zwrócić uwagę, iż, gdy mamy na myśli księżyce planet innych niż Ziemia, słowa "moon" używamy w połączeniu z przedimkiem nieokreślonym "a":


(8) This planet has a very big moon.

Ta planeta ma bardzo duży księżyc.


- gdy mówimy o zjawiskach lub elementach przyrody i środowiska, których istnienie dla wszystkich jest oczywiste, takich jak wiatr ("the wind"), góry ("the mountains"), pogoda ("the weather"), deszcz ("the rain"), morze ("the sea") itd.:


(9) She spent her holiday in the mountains.

Spędziła swoje wakacje w górach.

(10) How is the weather in London today?

Jaka jest dziś pogoda w Londynie?- w stopniu najwyższym przymiotnika (por. PRZYMIOTNIKI - STOPNIOWANIE): "the oldest" (‘najstarszy'), "the greatest" (‘najwspanialszy'), "the most beautiful" (‘najpiękniejsza'):


(11) What's the longest river in the world?

Jaka jest najdłuższa rzeka na świecie?

(12) He is the wisest man I've ever met.

On jest najmądrzejszym człowiekiem, którego kiedykolwiek spotkałam.


- wyjątkowo przed niektórymi rzeczownikami będącymi nazwami własnymi (por. PRZEDIMEK A NAZWY WŁASNE):


(13) We spent our last holiday in the United States of America.

Spędziliśmy ostatnie wakacje w Stanach Zjednoczonych Ameryki.


Należy pamiętać także o sytuacjach, w których użycie przedimka "the" jest niedopuszczalne. Nie używamy go, gdy rzeczownik poprzedzony jest zaimkiem wskazującym lub dzierżawczym (por. ZAIMKI WSKAZUJąCE; ZAIMKI DZIERŻAWCZE), np.:


(14a) Give me my umbrella, please.

Podaj mi proszę mój parasol.

(14b) *Give me the my umbrella.

(15a) Can you show me that book?

Czy możesz pokazać mi tę książkę?

(15b) *Can you show me the that book?


Zazwyczaj nie używamy też przedimka "the", gdy mówimy o osobach bądz rzeczach w sposób ogólny, używając rzeczownika w liczbie mnogiej jako podmiotu zdania:


(16) Students are very lazy.

Studenci są bardzo leniwi.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Przedimki Przedimek angielski 'THE'
Loading ...