ŻADEN – NONE OF czy NO

Wyrazom “no” i “none of” użytym tak jak w przykładach (1-2) odpowiada w języku polskim słowo ‘żaden’:

(1) She had no coat on, although it was freezing cold.
Nie miała na sobie płaszcza, mimo że było bardzo zimno.
(2) None of the essays you have written seems passable.
Żadne z wypracowań, które napisałeś, nie wydaje się dostatecznie dobre.

No” występuje bezpośrednio przed rzeczownikiem, do którego się odnosi. Jeśli rzeczownik poprzedzony jest przez przedimek (np. “a”, “the”) lub zaimek dzierżawczy (np. “my”, “his”), używamy konstrukcji “none of” (‘żaden z/spośród...’):

(3a) No act can guarantee law and order in a city like this.
Żadna ustawa nie może zagwarantować prawa i porządku w mieście takim jak to.
(3b) *None of act can guarantee law and order in a city like this.
(4a) None of the governmental policies proved effective.
Żadne z działań rządowych nie okazało się skuteczne.
(4b) *No the governmental policies proved effective.

Jeżeli po “none of” występuje rzeczownik w liczbie mnogiej, czasownik może mieć liczbę zarówno pojedynczą, jak i mnogą. Pojedyncza forma czasownika jest stosowana w wypowiedziach o bardziej formalnym charakterze:

(5a) None of her brothers studies at the university.
Żaden z jej braci nie studiuje na uniwersytecie.
(5b) None of her brothers study at the university.

None” może też pełnić funkcję zaimka (zastępować rzeczownik, którego użyto wcześniej):

(6a) A: Could you lend me some money?
Czy mógłbyś pożyczyć mi trochę pieniędzy?
(6b) B: I’m terribly sorry, but I’ve got none.
Strasznie mi przykro, ale nie mam żadnych (pieniędzy).

(7) We were all convinced the teacher would give us extra homework, but she decided to give none.
Wszyscy byliśmy przekonani, że nauczycielka zada nam dodatkową pracę domową, ale ona postanowiła nie zadawać żadnej (pracy domowej).

None” stosuje się w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych:

(8) I was sure there was some tea left but it turned out that I had none.
Byłem pewien, że zostało trochę herbaty, ale okazało się, że nie mam (jej) wcale.
(9) Robert was supposed to read several books but he has read none.
Robert miał przeczytać kilka książek, ale nie przeczytał żadnej.

None” nie bywa używane, gdy mowa jest o dwóch przedmiotach czy osobach. W takich przypadkach właściwa konstrukcja to “neither of” (‘żaden z (dwóch, dwojga)’):

(10a) Neither of my parents wanted to move out.
Żadne z moich rodziców nie chciało się wyprowadzać.
(10b) *None of my parents wanted to move out.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne ŻADEN – NONE OF czy NO
Loading ...