TOWN czy CITY

Zarówno “city”, jak i “town” odpowiadają polskiemu słowu ‘miasto’. Wyraz “city” używany jest do określania większych miejscowości, np.:

(1a) London is one of the biggest cities in Europe.
Londyn jest jednym z największych miast w Europie.
(1b) *London is one of the biggest towns in Europe.

Rzeczownik “town” stosuje się do małych miejscowości, ‘mieścin’, ‘miasteczek’, np.:

(2a) The population of Myślenice is about 20,000 but many people from this town work in Cracow.
Populacja Myślenic wynosi około dwudziestu tysięcy osób, ale wielu ludzi z tego miasteczka pracuje w Krakowie.
(2b) *The population of Myślenice is about 20,000 but many people from this city work in Cracow.

Chociaż w niektórych krajach istnieją precyzyjne regulacje, która miejscowość może używać nazwy “city”, a która “town”, w praktyce w wypowiedziach zastosowanie pierwszego bądź drugiego z tych słów wyraża zazwyczaj subiektywny osąd autora wypowiedzi co do wielkości opisywanego siedliska. Warto pamiętać, że w Wielkiej Brytanii określenia “city” używa się tradycyjnie tylko w odniesieniu do miast, w których jest zbudowana katedra (podczas gdy do uzyskania statutu miasta, czyli „town”, niezbędny był w danej miejscowości kościół).

Oczywiście, gdy mamy do czynienia z bardzo małymi miejscowościami, ‘wioskami’, użyć możemy np. słowa “village”, np.:

(3) Pcim is a village located several kilometres from Myślenice.
Pcim to wioska położona kilka kilometrów od Myślenic.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...