OKREŚLANIE TEMPERATURY

Oficjalną skalą używaną przy pomiarach temperatury w Wielkiej Brytanii jest skala Celsjusza "'Celsius" lub "centigrade system"). W zapisie pojawia się w tym kontekście najczęściej symbol "oC " Wiele osób wciąż posługuje się jednak dawniejszą skalą Fahrenheita "'Fahrenheit" - symbol "oF"). Skala ta obowiązuje także w Stanach Zjednoczonych, gdzie większość ludzi nie rozumie w ogóle informacji o temperaturze podawanych w skali Celsjusza. Wyrażenia związane z podawaniem temperatury są takie same w przypadku obu skal. Oto przykłady stwierdzeń dotyczących temperatury:

(1) The temperature will fall to thirty-five degrees Fahrenheit.
Temperatura spadnie do trzydziestu pięciu stopni Fahrenheita.
(2) The temperature today is minus five degrees centigrade.
Dzisiejsza temperatura to minus pięć stopni Celsjusza.
(3) We had twenty degrees of frost yesterday!
Wczoraj mieliśmy dwadzieścia stopni mrozu!
(4) I think that tomorrow the thermometer will fall to zero.
Myślę, że jutro temperatura spadnie do zera.
(5) Temperatures in some parts of Africa never fall below zero.
Temperatury w niektórych częściach Afryki nigdy nie spadają poniżej zera.

Warto zauważyć, że w zdaniach takich jak (4-5) musi być użyte słowo "zero" (a nie np. "nought").

Słowa "temperature" używa się oczywiście również w odniesieniu do temperatury ciała ludzkiego. Zwrot "have/run a temperature" oznacza 'mieć (wysoką) temperaturę' (inaczej "have a fever" 'mieć gorączkę', por. \"ILL" CZY "SICK\"). W przypadku mierzenia komuś temperatury właściwym zwrotem jest "take somebody\'s temperature\", np.:

(6) I can\'t believe that the doctor didn\'t want to take your great-grandmother\'s temperature!
Nie mogę uwierzyć, że lekarz nie chciał zmierzyć twojej prababce temperatury.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne OKREŚLANIE TEMPERATURY
Loading ...