CHILDISH czy CHILDLIKE

Przymiotnik "childish" można tłumaczyć na język polski w następujący sposób: 'dziecięcy', 'jak u dziecka', 'przypominający dziecko' itp.

(1) His childish voice was barely audible.
Jego dziecięcy głos ledwie było słychać.

Warto jednak pamiętać, że słowo "childish" miewa też negatywny wydźwięk: 'dziecinny (naiwny, głupi, niedojrzały)', np.:

(2a) Your childish behaviour could have cost us a life!
Twoje dziecinne zachowanie mogło nas kosztować życie!
(2b) *Your childlike behaviour could have cost us a life!
(3a) It was very childish of you to hit the waiter.
Zachowałeś się bardzo dziecinnie, uderzając kelnera.
(3b) *It was very childlike of you to hit the waiter.

Jednoznacznie pozytywne konotacje charakteryzują natomiast przymiotnik "childlike" 'dziecięcy (mający pozytywne cechy dziecka)', np.:

(4a) Though she was old, her childlike innocence charmed everyone.
Choć była stara, jej dziecięca niewinność oczarowała wszystkich.
(4b) *Though she was old, her childish innocence charmed everyone.
(5a) I envy my boss her childlike trust in others.
Zazdroszczę mojej szefowej jej dziecięcej ufności do innych.
(5b) *I envy my boss her childish trust in others.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne CHILDISH czy CHILDLIKE
Loading ...