SCHINDLER’S LIST

SCHINDLER
You have to understand, Goeth's under enormous pressure. You have to think of it in his situation. He's got this whole place to run, he's responsible for everything that goes on here, all these people - he's got a lot of things to worry about. And he's got the war. Which brings out the worst in people. Never the good, always the bad. Always the bad. But in normal circumstances, he wouldn't be like this. He'd be all right. There'd be just the good aspects of him. Which is a wonderful crook. A guy who loves good food, good wine, the ladies, making money...

STERN
And killing.

SCHINDLER
I'll admit it's a weakness. I don't think he enjoys it.
(pause)
All right, he does enjoy it, so what? What do you expect me to do about it?

STERN
There's nothing you can do. I'm not asking you to do anything. You came into my office.

But it isn't Stern who needs convincing; it's Schindler himself. It's doubtful he even realizes this, but it's clear to Stern. Schindler sighs either at the predicament itself, or at the fact that he's allowed Stern to place him right in the middle of it. He turns to leave, hesitates. He conducts a mental search for a name and eventually comes up with it:

SCHINDLER
Perlman, husband and wife.

He unstraps his watch, hands it to Stern.

SCHINDLER
Give it to Goldberg, have him send them over.
SŁOWNICTWO:

aspect – postać, przejaw, czyli aspekt :-)
stosuj z przymiotnikami: chief, deeper, false, true, unexpected

bring out – uwypuklić, uwydatnić, wynieść
In Goeth's case the war brought out the bad, in Schindler’s- the good.

circumstance – okoliczność; wydarzenie
wyrażenia:
under the circumstances – w tych warunkach
under any circumstances – bez względu na okoliczności
in no circumstances – pod żadnym warunkiem

come up with – wpaść na pomysł, odkryć
He’s come up with a brilliant solution.

conduct – przeprowadzić, prowadzić; też: przewodzić prąd, ciepło; conduct an orchestra – dyrygować orkiestrą

crook – kanciarz, oszust

eventually – w końcu (nie mylić z ewentualnie!!! – chociaż eventuality to ewentualność)

hesitate – wahać się
hesitation – wahanie, niezdecydowanie
without hesitation – bez wahania
predicament – kłopotliwe położenie

pressure – dosłownie: ciśnienie
be / act under pressure – być / działać pod presją, przymusem

responsible - odpowiedzialny

run – krótkie słówko o wielu znaczeniach, tu: prowadzić (run a business, shop, hotel)

sigh – wzdychać, również rzeczownik westchnienie

unstrap – odpiąć rzemień, pasek (od strap – przypinać)

weakness – słabość
to have a weakness for – mieć słabość do (I personally have a weakness for chocolate. )
worry about – martwić się o coś

(NIE TYLKO) GRAMATYKA

I don't think he enjoys it. All right, he does enjoy it.

Użycie czasownika posiłkowego w czasach prostych oraz zaakcentowanie go w czasach złożonych daje efekt wzmocnienia tego, co chcemy powiedzieć. Stosuje się je zwłaszcza wtedy, gdy mówimy coś co jest sprzeczne z oczekiwaniami rozmówcy, lub (jak w powyższym przykładzie) z tym co poprzednio twierdziliśmy.

Inne przykłady:
Contrary to what he thinks, I did study for that exam.
I’ve been to Paris.
(forma neutralna)
I have been to Paris. (forma wzmocniona)


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Czytelnia - treści losowe

Loading ...