NEED - RÓŻNE UŻYCIA

Słowo "need\" może występować jako czasownik modalny o znaczeniu 'musieć' (lub jako typowy czasownik o znaczeniu 'potrzebować, wymagać'.

\"Need" użyte jako zwykły czasownik przyjmuje końcówkę "-s" w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego prostego i nie występuje w czasach ciągłych. Pytania tworzy się za pomocą czasowników posiłkowych "do\"/\"does" :

(1) She needs some rest.
Ona potrzebuje odpoczynku.
(2) Does she need some rest?
Czy ona potrzebuje odpoczynku?

W omawianym użyciu "need" łączy się z bezokolicznikiem, rzeczownikiem lub zaimkiem:

(3) I need to know the exact price.
Muszę znać dokładną cenę.
(4) I need you.
Potrzebuję cię.

Czasownik \"need\" bywa używany zarówno z bezokolicznikiem, jak i czasownikiem z końcówką "-ing" w zdaniach takich jak (5-6). W tym znaczeniu może też być zastąpiony przez czasownik "want\" (\'chcieć'), po którym następuje forma "-ing\":

(5) Your hair needs to be cut.
(6) Your hair needs cutting.
(7) Your hair wants cutting.
Twoje włosy wymagają podcięcia.

Jako czasownik modalny słowo "need\" występuje w takiej samej formie we wszystkich osobach. Pytania tworzy się przez inwersję:

(8a) A: Need she pay for that?
Czy ona musi za to płacić?
(8b) B: No, she needn\'t.
Nie musi.

\"Need\" bywa używane w połączeniu z "hardly\"/\"scarcely\" (\'ledwo, zaledwie\') w znaczeniu takim samym, jakie wyrazić można by przy użyciu zanegowanej formy "needn\'t\":

(9) I need hardly say how pleased I am I can see you.
Nie muszę mówić, jak się cieszę, że cię widzę.

Gdy chcemy wyrazić, że coś nie powinno było mieć miejsca w przeszłości, używamy zaprzeczonego czasownika modalnego "needn\'t" w połączeniu z czasem teraźniejszym uprzednim (por. CZAS TERAŹNIEJSZY UPRZEDNI):

(10) I needn\'t have told you that.
Niepotrzebnie ci to mówiłem.
(11) She needn\'t have written this letter.
Niepotrzebnie napisała ten list.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czasowniki NEED - RÓŻNE UŻYCIA
Loading ...