except/ exception/ accept

except/ exception/ accept[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: Except lecturing, a university professor does not have many duties, so he can easily pursue another job as well.
Poprawnie: Except lecture, a university professor does not have many duties, so he can easily pursue another job as well.

Wyraz ‘except’ znaczy „z wyjątkiem (czegoś), „poza (czymś)”, np. ‘I like all animals except snakes’ („Lubię wszystkie zwierzęta z wyjątkiem węży”).

Kiedy słowo ‘except’ występuje w zwrocie „robić (coś) prócz robienia (czegoś)” nie stosuje się w połączeniu z nim formy ciągłej czasownika (z końcówką –ing), używa się więc konstrukcji ‘...do (sth.) except do (sth.)’, np. ‘I would do anything to help except go there and watch’ („Zrobiłbym wszystko, żeby pomóc, ale nie będę tu czekał z założonymi rękami”).

Warto zwrócić uwagę na podobieństwo brzmienia dwóch różnych sformułowań: ‘To be excepted’ („Być wykluczonym”) i ‘To be accepted’ („Być zaakceptowanym”).

Słowo ‘exception’ oznacza „wyjątek”, zwrot „nie być wyjątkiem” to ‘be no exception’, np. ‘All my students were clever and he was no exception’ („Wszyscy moi studenci byli bystrzy, a on nie był wyjątkiem”).

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Błędy except/ exception/ accept
Loading ...