BATH - określenia

Polakom wiele trudności sprawia poprawne użycie wyrazów „bath” i „bathe”. Wynika to z kilku przyczyn – przede wszystkim słowa te brzmią podobnie i mają podobne znaczenie. Ponadto oba mogą być zarówno czasownikami, jak i rzeczownikami. Problemy wiążą się wreszcie również z tym, że znaczenie i użycie omawianych wyrazów nie jest identyczne w brytyjskiej i amerykańskiej odmianie angielskiego.

Rzeczownik „bath” w brytyjskim angielskim oznacza ‘wannę’:

(1) Could you run me a bath, please?
Czy mógłbyś mi napełnić wannę wodą?
(2) We decided to install a shower instead of a bath.
Zdecydowaliśmy się zainstalować prysznic zamiast wanny.

W amerykańskim angielskim ‘wanna’ to „bathtub” lub „tub”.

Rzeczownik „bath” w obu odmianach języka angielskiego może też oznaczać ‘kąpiel’. Polskim zwrotom ‘brać kąpiel’, myć się w wannie’ odpowiadają sformułowania „have a bath” (w brytyjskiej odmianie angielskiego) lub „take a bath” (w odmianie amerykańskiej), np.:

(3) In Hungary, in many spas you can have thermal baths.
Na Węgrzech w wielu uzdrowiskach można brać kąpiele termalne.
(4) I wanted to take a bath.
Chciałem się wykąpać.

Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na poprawne użycie przedimków, por.:

(5) I had a bath.
Wykąpałem się.

(6) I had the bath.
Miałem tę wannę.

Czasownik „bath” ma dość formalny wydźwięk, występuje tylko w brytyjskim angielskim i znaczy ‘kąpać kogoś’ albo ‘brać kąpiel (myć się w wannie)’. W tym ostatnim znaczeniu występuje jednak bardzo rzadko (o wiele częstsza jest konstrukcja „have a bath”):

(7) Could you bath the baby?
Czy mógłbyś wykąpać dziecko?
(8a) I bath every month!
Kąpię się co miesiąc!
(8b) I have a bath every month!

W amerykańskim angielskim podobnie używany jest czasownik „bathe”, np.:

(9) Could you bathe the baby?
Czy mógłbyś wykąpać dziecko?
(10a) I bathe every month!
Kąpię się co miesiąc!

Również w tym wypadku w znaczeniu ‘kąpać się (myć się)’ częściej korzysta się z innego zwrotu („take a bath”):

(10b) I take a bath every month!
Kąpię się co miesiąc!

Zarówno w brytyjskim, jak i amerykańskim angielskim czasownika „bathe” używa się zawsze, gdy mówimy o przemywaniu (rany, chorego miejsca) oraz nurzaniu, np.:

(11) The doctor told her to bathe the eye with tepid water.
Lekarz zalecił jej, by przemywała oko letnią wodą.

W brytyjskiej odmianie angielskiego czasownik „bathe” występuje też (choć dość rzadko) w znaczeniu ‘kąpać się (pływać)’, ‘nurzać się w wodzie’:

(12a) I bathed in the lake.
Kąpałem się (pływałem) w jeziorze.
(12b) *I had a bath in the lake.
(13) The rhinoceroses came down to the river to bathe.
Nosorożce przyszły nad rzekę, by się wykąpać.

To znaczenie wyrazu „bathe” wychodzi raczej z powszechnego użycia. By powiedzieć o ‘kąpaniu się (pływaniu)’ posługujemy się obecnie najczęściej zwrotami „have a swim” lub „have a dip”, np.:

(14c) I had a swim in the lake.
(14d) I had a dip in the lake.

Warto też zapamiętać, że czasownik „bathe” jest podstawą słowotwórczą słowa „sunbathe”, które znaczy ‘opalać się’, np.:

(15a) She loves to sunbathe.
Ona uwielbia opalać się na słońcu.
(15b) *She loves to have a sun bath.

Jako rzeczownik wyraz „bathe” oznacza ‘kąpiel (pływanie)’, ale występuje tylko w brytyjskiej odmianie angielskiego, i to niemal wyłącznie jako archaizm:

(16) He went to the beach for a bathe.
Poszedł na plażę wziąć kąpiel (popływać).

Poniższe zestawienie ujmuje przydatne zwroty związane z kąpielą.
bath towel” lub „bath sheet” - ‘ręcznik kąpielowy
bath cubes” albo „bath salts” - ‘sól kąpielowa
bath mat” - ‘chodniczek kąpielowy (pod wannę)
bathing suit” lub „swimming costume” (br.) albo „swimsuit” (am.) - ‘strój kąpielowy
swimming cap” (br.) lub „bathing cap” - ‘czepek kąpielowy
swimming pool” lub „swimming bath” (br. archaiczne) - ‘basen
swimming trunks” - ‘spodenki kąpielowe

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...