ADVICE czy ADVISE

Wyraz "advice" to rzeczownik, który oznacza 'radę', 'poradę'. Jest to rzeczownik niepoliczalny (nie jest zatem nigdy poprzedzony przedimkiem nieokreślonym "an"):

(1) Did you give him any advice?
Poradziłeś mu coś (dałeś mu jakąś radę)?
(2a) I came for advice, not for an order.
Przyszedłem po poradę, nie po rozkaz.
(2b) *I came for an advice, not for an order.
(3) My advice that she should break up with him was a bit unfortunate.
Moja rada, by z nim zerwała, była nieco niefortunna.

Rzeczownik ten występuje między innymi w zwrocie "give advice on something\", znaczącym 'dawać komuś radę w jakiejś sprawie\", np.:

(4a) She wanted me to give her advice on her new apartment.
Chciała, żebym jej poradziła w sprawie jej nowego mieszkania.
(4b) *She wanted me to give her advice about her new apartment.

Warto zapamiętać zwrot "a piece of advice" (też znaczy 'rada', ale jest często sprawdzany na egzaminach, ponieważ zawiera przedimek "a\", który normalnie nie występuje z "advice"). Ponadto dobrze wiedzieć, że "take advice" oznacza 'przyjąć poradę i zastosować się do niej', natomiast "accept advice" - 'wysłuchać rady lub przyjąć ją do wiadomości, niekoniecznie się do niej stosując', np.:

(5a) He refused to take my advice - he did what he thought was appropriate.
Odmówił skorzystania z mojej rady - zrobił to, co sam uważał za stosowne.
(5b) He refused to accept my advice - he didn\'t even let me say what I thought.
Odmówił przyjęcia mojej rady - nie pozwolił mi nawet powiedzieć, co sądzę.
(6) The government accepted advice from the Royal Society on science education, but they didn\'t take it.
Rząd przyjął rady Royal Society co do kształcenia w naukach ścisłych, ale z nich nie skorzystał.
Czasownikowym odpowiednikiem omawianego rzeczownika jest wyraz "advise\", który znaczy po prostu 'radzić', 'udzielać rad', np.:

(7) She wanted me to advise her on her new apartment.
Chciała, żebym jej poradziła w sprawie jej nowego mieszkania.
(8) I advised her to have the kitchen arranged by some professional.
Poradziłam jej, by zamówiła urządzenie kuchni u jakiegoś profesjonalisty.

W potocznym angielskim, a zwłaszcza w korespondencji firmowej, czasownika "advise" używa się często w znaczeniu 'informować', 'udzielać informacji', np.:

(9a) In their last letter they advised him that his complaint would not be dealt with at all.
W ostatnim liście poinformowali go, że jego skarga w ogóle nie będzie rozpatrywana.

Jednak zdanie (9a) przez wielu użytkowników angielskiego może być uznane za niepoprawne. Dlatego w miejsce słowa "advise" lepiej posłużyć się po prostu czasownikami "inform" lub "notify\", np.:

(9b) In their last letter they informed him that his complaint would not be dealt with at all.
W ostatnim liście poinformowali go, że jego skarga w ogóle nie będzie rozpatrywana.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...